SunDance Masters Edition with Stone’s Rock – 27-29 sierpnia 2021

🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧
English below!
🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧
27-29 sierpnia zapraszamy na kolejną urbankizową ucztę z cyklu SunDance Masters Edition. Wiemy, że to końcówka wakacji ale liczymy na to, że będziecie stęsknieni za tańcem 🙂
💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥
W tej edycji mamy dla Was prawdziwą niespodziankę. Warsztaty poprowadzą instruktorzy, którzy do tej pory jeszcze u nas nie gościli.
Oprócz zajęć urbankiz będziecie mogli spróbować czegoś całkiem nowego – mamy dla Was godzinkę z AFRO-HOUSE!
Poziom zajęć => na pewno musicie znać wszystkie podstawowe techniki prowadzenia i podążania. To nie będą warsztaty od zera (za wyjątkiem afro-house)!!!
Przygotowaliśmy dla Was:
💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣
8h warsztatów z instruktorami:
🔝2h – Stone’s Rock & Kama – 🇩🇪
🔝1h – Stone’s Rock & Kama & Paweł – 🇩🇪+🇵🇱
🔝1h – Stone’s Rock AFRO-HOUSE – 🇩🇪
🔝2h – Marzena i Tomek – 🇵🇱
🔝2h – Kama & Paweł – 🇵🇱
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Piątkowy i sobotni praktis z:
⭐Dj Ironman 🇵🇱
⭐Dj Bartef 🇵🇱
⭐Dj Leao 🇵🇱
⭐Dj Kris 🇵🇱
❗❗❗Cennik:❗❗❗
Early Birds – pierwsze 10 passów (5 damskich- wyprzedane i 5 męskich – jeszcze do kupienia)
Single Pass – 170zł👈
I próg – do 18 lipca:
Single Pass – 200zł👈
Couple Pass – 380zł👈
II próg – do 8 sierpnia:
Single Pass – 220zł👈
Couple Pass – 420zł👈
III próg – do 26 sierpnia:
Single Pass – 250zł👈
Couple Pass – 480zł👈
⬇⬇⬇Zapisy⬇⬇⬇
przez formularz google: https://tiny.pl/9hsxs
W odpowiedzi dostaniesz maila zwrotnego z informacją, czy zostałeś dopisany do listy głównej, czy do listy rezerwowej (np. w przypadku wyczerpania puli miejsc lub konieczności czasowego wstrzymania zapisów dla jednej z płci z dbałości o proporcje na warsztatach) oraz informację jaką kwotę należy wpłacić wraz z numerem konta.
Zachęcamy do zapisów w parach 💃🕺
WAŻNE: Pamiętajcie, że na wydarzenie obowiązują zapisy. Nikt spoza listy nie zostanie wpuszczony!
Zwrotów nie przewidujemy, jednak możecie przekazać swój bilet na osobę o tej samej płci. W przypadku wyczerpania liczby miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧
We’d like to invite you to the next edition of SunDance Masters. We know that this is the end of the holidays, but we hope you will miss dancing 🙂
💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥
In this edition we have a real surprise for you. The workshops will be managed by instructors who have not visited us yet.
In addition to urbankiz classes, you will be able to try something completely new – we have an hour with AFRO-HOUSE for you!
Level of classes => you must definitely know all the basic techniques of leading and following. There will be no basic workshops (except for afro-house) !!!
We have prepared for you:
💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣
8h workshops with instructors:
🔝2h – Stone’s Rock & Kama – 🇩🇪
🔝1h – Stone’s Rock & Kama & Paweł – 🇩🇪 + 🇵🇱
🔝1h – Stone’s Rock AFRO-HOUSE – 🇩🇪
🔝2h – Marzena & Tomek – 🇵🇱
🔝2h – Kama & Paweł – 🇵🇱
Friday and Saturday dance practises with:
⭐Dj Ironman 🇵🇱
⭐Dj Bartef 🇵🇱
⭐Dj Leao 🇵🇱
⭐Dj Kris 🇵🇱
❗❗❗Prices:❗❗❗
Early Birds – first 10 passes (5 female – sold out and 5 male – still to buy)
Single Pass – PLN 170👈
Until July 18:
Single Pass – PLN 200👈
Couple Pass – PLN 380👈
Until August 8:
Single Pass – PLN 220👈
Couple Pass – PLN 420👈
Until August 26:
Single Pass – PLN 250👈
Couple Pass – PLN 480👈
⬇⬇⬇Registration⬇⬇⬇
via google form: https://tiny.pl/9hsxs
In response, you will receive a return e-mail with information on whether you have been added to the main list or to the reserve list (e.g. in case of sold out all passes or the need to temporarily suspend registration for one of the sexes due to the proportions at the workshops) and information on the amount to be paid together with the account number.
We encourage you to sign up in pairs 💃🕺
IMPORTANT: Remember that registration is required for the event. No one from outside the list will be admitted!
We do not provide refunds, but you can transfer your ticket to a person of the same sex. If the number of places is empty, the order of applications decides.